Vägbommar

Regler och information gällande vägbommar vid Sandviken!

 1. Bommen öppnas då du ringer respektive nummer nedan från din mobiltelefon. Alternativt går det att öppna bom med nyckel om systemet tillfälligtvis ligger nere, sådant händer.

 2. För att få access till bommarna måste man ansöka om det via Skanssundets hemsida, fyll i kontaktformulär under "Kontakta oss".

 3. Telefonnummer till bommarna visas nedan (se även karta nedan):
  Sandviken 1 - Norra bommen: 07190000473666
  Sandviken 3 - Mittenbommen: 07190008162550
  Sandviken 4 - Södra bommen: 0702524958

  Bra att veta:
  Behörighet ges till samtliga bommar i samband med upplägg i vägbomssystemet.
  Om din "vanliga" bom för inpassering skulle vara ur funktion -> prova att använda annan bom, se telefonnummer ovan

 4. Om din telefon som registreras har hemligt nummer fungerar inte systemet.

 5. Samtliga bommar öppnas inåt mot området. Respektera skylten stoppgräns vid utfart.

 6. Öppning sker efter c:a 15 sekunder. Ha tålamod tiden kan variera.
  Bommen står sedan i öppet läge i 10-15 sekunder innan den stängs.

 7. Funktionen är öppen dygnet runt, året om.

 8. Det sker ingen debitering av ditt abonnemang vid påringningen.

 9. Den kvittens man får varierar mellan operatörerna för den telefon man ringer ifrån, och även mellan de olika numren ovan i punkt 3. Beskedet man får är ofta missledande.
  Lyssna noga vid de första tillfällena och lär dig ljudbilden.

 10. Undvik av säkerhetsskäl kompiskörning med flera fordon för en och samma öppning, detta trots att bommarna har slingor som känner av närvaro av fler fordon.

 11. Ring först när den bom du ska passera är inom synhåll.

 12. Bommen kan vid rörelse hejdas med handkraft. Den återgår då till sist gällande viloläge.

 13. Informera gäster, färdtjänst eller liknande i god tid och noggrant om hur öppningen av bommen går till. Ha telefonkontakt när de väl befinner sig vid bommen.
  Större fordon som budbilar, lastbilar får inte släppas in med mindre än att man själv
  assisterar på plats, bäst är att då använda den fysiska nyckeln.

 14. Vid två samtal i snabb följd från samma eller från olika telefoner, störs funktionen.
  Bör alltså undvikas.

 15. Tänk på att driftavbrott kan inträffa med en sådan här teknisk lösning. Glöm därför inte att alltid ha med den fysiska nyckeln i bilen även i fortsättningen.

 16. Respektive bom kan ställas öppen under önskat tidsintervall, t.ex. vid städdagar. Det går då inte att påverka detta läge med telefonen eller nyckel under denna tid.

  Vid frågor och vid felsituationer, vänligen informera bomansvarig eller styrelse via kontaktformulär under "Kontakta oss".